سمعك ها در انواع مختلف پشت گوشي , داخل گوشي و جيبي , عينكي و غيره ارائه مي گردند بايد اين نكته مهم را در نظر داشت كه سمعك صرفا يك كالا نيست . انتخاب و تجويز آن حتما بايد توسط اديولوژيست حرفه اي كه فارغ التحصيل دانشگاه مي باشد صورت گيرد اديولوژيست يا شنوايي شناس در دوران تحصيل به طور كامل با ساختمان گوش و عملكرد آن آشنا مي گردد و نيز باگذراندن دروس فيزيك و نيز الكترونيك سمعك با صلاحيت ترين شخص در تجويز سمعك مي باشد . از اينرو بايد در نظر داشت يك مدل سمعك همانطور كه مي تواند براي يك شخص يك وسيله كار آمد باشد ممكن است براي شخص ديگر غير قابل استفاده و يا تاثير كمتري داشته باشد . انتخاب درست سمعك , با در نظر گرفتن آناتومي و فيزيولوژي گوش فرد استفاده كننده , اديومتري و مشخصات شنوايي افراد صورت مي گيرد و تنظيم و پروگرام سمعك هاي مدرن امروزي نيازمند به دانش فراوان است كه از توانمنديهاي يك شنوايي شناس مجرب مي باشد .لذا قيمت يك سمعك را به تنهايي , نوع و برند آن مشخص نمي كند بلكه فرايندي كه بر روي آن انجام مي شود و نيز سرويس دهي , خدمات و تنظيم هاي دوره اي سمعك ارزش آنرا تعيين مي كند و به اين دليل اينكه چه نوع سمعك و از كدام مركز و يا توسط چه كسي تجويز شده باشد ميتواند ارزش آنرا متفاوت سازد . و بايد در نظر گرفت بهترين سمعك آن سمعكي است كه به درستي با توجه به نياز افراد و با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و اجتماعي و توسط اديولوژيست مجرب و كارآزموده تجويز گردد و بهتر است بجاي تحقق در مورد مدل سمعك , اعتبار و مركز و يا كلينيك مورد نظر را بررسي كنيد و با اطمينان و اعتماد به آن مركز, انتخاب سمعك را به متخصص آن واگذار نمائيد .
مبلغ ارائه سمعك در كلينيك هاي شنوايي شناسي از حداقل 8,000,000 ريال (سمعكهاي قابل برنامه ريزي و نيمه ديجيتال) و سمعك هاي كاملا ديجيتال و هوشمند و فراهوشمند معمولا از 15,000,000 ريال به بالا متغير است كه با بالا رفتن قيمتها تكنولوژي سمعكها پيشرفته تر مي شوند و قابليتهاي گسترده تري خواهند داشت .
با توجه به تنوع سمعكها و قيمتهاي متنوع آن سوال متداولي براي مصرف كنندگان مطرح مي باشد
بهترين سمعك با مناسب ترين قيمت را از كجا مي توانيم تهيه كنيم ؟
توجه به نكات زير در يافتن پاسخ مناسب با اين سوال ضروريست :
- پزشكان گوش و حلق و بيني بهترين مرجع ارجاع بيماران به مراكز معتبر تجويز سمعك مي باشند .
- تحقيق از افرادي كه قبلا از سمعك استفاده كرده اند و ميزان رضايتمندي آنان دريافتن مركز مناسب مي تواند راهنمايي خوبي باشد .
- مراجعه حضوري به دفاتر كار شنوايي شناس معتبر و مشاوره در مورد سمعك با شنوايي شناس اطلاعات مفيدي را به افراد مي دهد .
- توجه به تبليغات و وعده هاي اغوا كننده و نا متعارف در بسياري از موارد باعث سردرگمي و گمراهي افراد مي شود .
- در نهايت اعتماد به يك شنوايي شناس مجرب كه داراي مجوز فعاليت از سازمان نظام پزشكي مي باشد مي تواند بهترين گزينه جهت انتخاب سمعك باشد .


بيمه و ميزان پرداختی آنها جهت خرید سمعک:
هر يك از بيمه ها بنا به نوع قراردادي كه با بيمه شونده دارند مبالغي را به عنوان كمك هزينه سمعك در نظر گرفته اند. ازآنجائيكه تعرفه هاي فوق دائما قابل تغيير است و بنا به قرارداد سازمان بيمه گر و بيمه شونده متفاوت مي باشد لذا براي كسب اطلاعات دقيق تر با بيمه خود مشورت نماييد getaccutaneonline.com/buy-phentermine-online