قبل از اینکه یک سمعک بخرید ، از ادیولوژیست خود این سوالات را بپرسید :

- چه ویژگی هایی بیشتر از همه برای من قابل استفاده خواهد بود ؟

- هزینه کلی سمعک چقدر خواهد بود ؟ مزایایی که در سمعکهای جدید وجود دارد به هزینه ی بالاتر آن می ارزد ؟

- آیا یک دوره آزمایشی برای تست سمعک وجود دارد ؟( بیشتر تولید کنندگان یک زمان 30 تا 60 روزه می گذارند در این زمان می توان سمعک را پس داد و هزینه را پس گرفت )

- گارانتی سمعک چه مدت است ؟ آیا می توان آن را تمدید کرد ؟ آیا گارانتی شامل ویژگی های اصلی و تغییرات نیز می شود ؟

- آیا ادیولوژیست می تواند سمعک را تنظیم کند و آ را سرویس کند و تعمیرات کوچک را روی آن انجام دهد؟ آیا سمعک های خراب دوباره قابل استفاده هستند پس از تغییر ؟

- چه دستور العمل هایی توسط ادیولوژیست داده می شود؟

- آيا براي هردو گوش نياز به سمعك دارم؟

- اگر شما در هر دو گوش كاهش شنوائي داريد، اغلب موارد استفاده از دو سمعك بهتر است. شنیدن و تشخيص جهت صدا در يك محيط شلوغ با تقويت تنها يك گوش مشكل است. اگر كيفيت شنوائي يك گوش تفاوت زیادی با ديگري داشته باشد، استفاده از يك سمعك ممكن است بهتر از دو سمعک باشد.

- چه سئوالات ديگري بايد من بپرسم؟

- ● در مورد هزينه ارزيابي شنوائي، آموزش، خدمات بعدی و تعميرات سئوال كنيد.

- ● در مورد امکان استفاده آزمایشی از سمعك و اينكه اگر در طول اين دوره سمعك را پس دهيد چه بخش از هزينه قابل برگشت است پرسش كنيد.

- ● در مورد ضمانت سمعكتان و خدمات پس از فروش براي خريداران سمعك سئوال كنيد.

- هنگام تنظیم سمعك چه اقداماتی انجام می شود؟

- ● ارزیابی مناسب بودن سمعك برای گوش شما انجام می شود.

- ● سپس، در حاليكه سمعكتان را مي گذاريد، از نظر درك كلام در محيط آرام و شلوغ و از نظر بهبود شنوائي ارزیابی مي شويد.

- ● سپس، شما دستوراتي را در مورد مراقبت از سمعك خود، باتري هايي كه جهت آنها استفاده مي شود، يك برنامه سمعك گذاري پيشنهادي ،انتظارات عمومي و استراتژي هاي ارتباطات كمك كننده دريافت می كنيد.

- ● شما همچنين وارد كردن و خارج كردن درست سمعك و باطري هايش را تمرين خواهيد كرد. - چگونه استفاده از سمعك را آغاز كنم؟

- ● استفاده از سمعك را در محيط آرام شروع كنيد، به تدريج محيط را شلوغ تر كنيد.

- ● توجه كنيد كه كجا چه موقع سمعك را مفيد حس مي كنيد.

- ● صبور باشيد و اجازه بدهيد كه به سمعك و صداهای " جديدي" كه به كمك سمعك مي شنويد، عادت كنيد.

- ● يك دفتر يادداشت روزانه برای یادآوری تجربيات خود داشته باشید.

- ● هرگونه مشكل و نگراني را در قرارهاي ملاقات بعدي گزارش کنید.