نوع سمعکی که برایتان بهترین باشد ، بستگی به نوع و میزان کم شنوایی شما دارد . اگر شما در هر دو گوشتان کم شنوایی داشته باشید . 2 عدد سمعک برای شما پیشنهاد می شود . چرا که 2 سمعک سیگنال های طبیعی تر و بهتری را به مغز ارسال می کنند . شنیدن توسط هر 2 گوش به شما کمک می کند که گفتار و جهتی را که صدا از آن می آید را بهتر تشخیص دهید .

شما و شنوایی شناس : شما باید سمعکی را انتخاب کنید که در خور و مناسب مشکل شنوایی و سبک و زندگی شما باشد . قیمت فیزیکی از دیگر مواردی است که باید در نظر گرفته شود . چرا که قیمت سمعک از چند صد دلار شروع می شود و تا هزار دلار می رسد . مانند خرید هر تجهیز دیگری مدل و ویژگی ها بر روی قیمت تأثیر گذار است . هر چند شما نباید فقط از قیمت برای شناسایی بهترین سمعک برای خودتان استفاده کنید . فقط به علت اینکه یک سمعک از سمعک دیگران گرانتر است ، به این معنا نیست که برای شما مناسب تر باشد . استفاده از سمعک توانایی شنیدن مانند گذشته وبه صورت عادی را به شما باز نمی گرداند . با تمرین و استفاده ی مداوم شاید یک سمعک بتواند توانایی شما در شناختن صدا و منبع تولید صدا را افزایش دهد . شما باید سمعک خود را به صورت مداوم استفاده کنید . بنابراین آن سمعکی را انتخاب کنید که استفاده از آن برای شما راحت تر و آسان تر است . ویژگی دیگری که تاثیر گذار است ، خدمات پس از فروش و تأمین قطعاتی است که در گارانتی پذیرفته شده است و هزینه هایی که برای تغییر در نظرگرفته می شود است و اینکه شرکت موردنظر در کیفیت و خدمات پس از فروش شناخته شده باشند.