اگر شما فکر می کنید که ممکن است دچار کم شنوایی شده باشید و می توانید از سمعک بهره ببرید ، به پزشک خود مراجعه نمایید که ممکن است شمارا به یک متخصص گوش یا شنوایی شناس ارجاع دهد . متخصص گوش پزشکی است که در زمینه گوش و حلق و بینی تخصص دارد و بر روی علل کم شوایی تحقیق می کند . یک شنوایی شناس ، متخصص شنوایی است که میزان شنوایی افراد را اندازه گیری می کند و تست شنوایی برای مشخص نمودن نوع و میزان کم شنوایی انجام می دهد.