جهت تعیین وقت مشاوره و یا انجام آزمایشات شنوایی سنجی با شماره های زیر تماس بگیرید.

  ۸۶۰۳۵۹۰۹ - ۸۶۳۵۹۵۳ (۰۲۱)

خدمات کلینیک
درخواست مشاوره
درباره شنوایی
سمعک

 

 

مقالات سمعک و بیماری های گوش